HORARIOS

Horarios de setembro a xuño, ambos os meses incluídos: 

Luns e mércores:
— De 16:30 a 18:00  |  De 18:10 a 19:40

Martes, xoves e venres:
— De 16:30 a 18:00  |  De 18:10 a 19:40  |  De 19:50 a 21:20

Horarios en xullo e agosto:

Martes:
— Mañá: de 10:00 a 11:30  |  De 11:40 a 13:10
— Tarde: de 16:30 a 18:00  |  De 18:10 a 19:40  |  De 19:50 a 21:20

Mércores:
— Mañá: de 10:00 a 11:30  |  De 11:40 a 13:10
— Tarde: de 16:30 a 18:00  |  De 18:10 a 19:40

Ollo! Só estamos na academia nos horarios de clase.

A reserva dos horarios farase seguindo a orde de confirmación de praza.

Kame só pecha en Semana Santa.

PREZOS

— 1 clase de 1 h 30 min á semana: 60,00 € ao mes.

— 2 clases de 1 h 30 min á semana: 100,00 € ao mes.

— 3 clases de 1 h 30 min á semana: 150,00 € ao mes.

Existe un desconto familiar:

— 1 clase de 1 h 30 min á semana para 2 persoas: 100,00 € ao mes.

— 1 clase de 1 h 30 min á semana para 3 persoas: 150,00 € ao mes.

É posible incorporarse ás clases en calquera momento do ano. Non cobramos matrícula nin inscrición.

Pódese vir probar unha clase sen compromiso.

OBRADOIROS

Estes son os tipos e prezos de obradoiros que impartimos en escolas, institutos, asociacións e eventos.

Obradoiro de deseño de personaxes estilo manga e/ou cartoon.

Obradoiro de cómic. Ensinamos aspectos como a composición de páxina, a linguaxe do cómic, a narración etc. Segundo o tempo contratado, o alumnado terá a posibilidade de deseñar historias máis longas ou máis curtas.

Os obradoiros adáptanse ao nivel do grupo e abranguen todos os cursos, dende primaria a bacharelato. Tamén dispomos de obradoiros para grupos de persoas adultas.

— Cada obradoiro dura 1 hora.

— Somos sempre 2 profes por obradoiro (agás excepcións).

— Os grupos adoitan ser de 25 persoas (máis ou menos) por obradoiro.

— Non se inclúe o material. O alumnado necesitará follas, lapis, goma e regras.

Prezos:

— 1 obradoiro de 1 hora: 100,00 €.

— 2 obradoiros de 1 hora: 75,00 €/obradoiro.

— 3 ou máis obradoiros de 1 hora: 60,00 €/obradoiro.

Se os obradoiros se van realizar fóra da área metropolitana de Vigo, é posible que cobremos gastos de desprazamento.

Tamén ofrecemos a opción de impartir os obradoiros na nosa academia. Neste caso, o número máximo de participantes está limitado a 16 persoas.